NASZ ZESPÓŁ

Tomasz
Trzeciak

dr hab. n. med. Przewodniczący Komitetu Naukowego

Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu


Magdalena Richter

Dr. n. med
Komitet naukowy

Klinika Ortopedii i Traumatologii Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi w Poznaniu

Natalia Kwiatkowska

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Studentka kierunku lekarskiego. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Alicja
Kamińska

PRZEWODNICZĄCA
KomitetU OrganizacyjnEGO

Studentka kierunku lekarskiego. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Monika Pieniawska

komitet organizacyjny

Doktorantka Poznańskiej Szkoły Doktorskiej Instytutów PAN, Instytut Genetyki Człowieka PAN. 

Jowita Kwiatkowska

Komitet organizacyjny

Studentka kierunku lekarsko-dentystycznego. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Anita
Szymańska

komitet organizacyjny

Studentka kierunku lekarskiego. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Krzysztof
Żyłka

komitet organizacyjny

Student kierunku lekarskiego. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Jakub
Kamiński

Komitet organizacyjny

Student automatyki i robotyki 

Konstruktor strony www.medinnovations.pl

Adrianna
Promińska

komitet organizacyjny

Studentka kierunku lekarskiego. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Marta
Skrzypińska

komitet organizacyjny

Studentka kierunku lekarskiego. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Martyna
Manicka

Komitet organizacyjny

Studentka kierunku lekarskiego. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Paulina
Gąsior

komitet organizacyjny

Studentka kierunku lekarskiego. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Paulina
Piątkowska

komitet organizacyjny

Studentka kierunku lekarskiego. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Paulina
Szejn

Komitet organizacyjny

Studentka kierunku lekarskiego. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Studenckie Koło Naukowe “MedInnovations”

Studenckie Koło Naukowe “MedInnovations” to grupa studentów kierunków medycznych i technicznych wokół tematyki nowych technologii i ich zastosowania w medycynie. Naszym celem stworzenie przestrzeni do dyskusji nad rozwojem w dobie robotyzacji i innowacji. SKN MedInnovations powstało z pasji do nowych technologii oraz rosnącego zainteresowania wdrażaniem nowoczesnych procedur medycznych. Chcielibyśmy stworzyć przestrzeń do dyskusji nad rozwojem medycyny w dobie robotyzacji, digitalizacji i dynamicznego postępu technologii. W ramach działalności SKN będziemy poruszać tematy związane z biodrukiem oraz medycyną regeneracyjną, a także sztuczną inteligencją, robotyką i ich zastosowaniem w medycynie.

USOM

Uniwersyteckie Stowarzyszenie Onkologii Multidyscyplinarnej to grupa studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, która działa w obszarze edukacji onkologicznej. Organizacja działa pod patronatem władz Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie oraz Urzędu Miasta Poznania. Stowarzyszenie dzieli się na 3 sekcje:

  • sekcja naukowa: prowadzenie studenckich badań naukowych,
  • sekcja współpracy krajowej i międzynarodowej: nawiązywanie współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi; organizowanie wymian studenckich, warsztatów, prowadzenie wspólnych badań naukowych,
  • sekcja społeczna: organizowanie akcji społecznych, zachęcających do brania udziału w badaniach przesiewowych, samobadania oraz promujących zdrowy tryb życia.